Wirus SARS-cov2, który odpowiada za występowanie choroby Covid-19 stał się najszerzej dyskutowanym wirusem na świecie – słyszymy o nim codziennie, ale nie w każdym przypadku wiedza związana z covidem jest rzeczywiście rzetelna i zgodna z aktualnymi informacjami, które się do niego odnoszą. Faktem jest, że są osoby ciężko przechodzące infekcje, jednakże zdecydowana większość z nich to ludzie dotknięci już innymi chorobami przewlekłymi, często z poważnie osłabionymi organizmami i układami odpornościowymi. Tacy pacjenci są zdecydowanie bardziej narażeni na hospitalizację, a nawet zgon, choć realny wskaźnik śmiertelności bez wliczania osób ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi pokazuje, że dla zdecydowanej większości potencjalnie zakażonych wirus nie stanowi dużego zagrożenia. Większość przechodzi infekcję łagodnie, a nawet bez jakichkolwiek objawów. Nie dotyczy to jednak wszystkich, a niektórzy z pacjentów dotkniętych ostrym przebiegiem covidu są kwalifikowani do specjalnego programu wracania do pełnej sprawności.

Covidowa rehabilitacja w Poznaniu cieszy się popularnością wśród tych ozdrowieńców, u których choroba zostawiła trwalsze ślady. Bywa, że po przechorowaniu dłuższy czas utrzymuje się spadek sił, mogą pojawiać się problemy motoryczne, diametralny spadek ogólnej kondycji fizycznej oraz inne skutki uboczne przechorowania. Jeśli tak jest, pojawia się konieczność podjęcia odpowiednich działań, które przyspieszą u takich pacjentów powrót do pełnej aktywności. Kwestia najważniejsza to prawidłowo dobrać ćwiczenia, a także specjalistę, który będzie je koordynował i zalecał. Na szczęście świadomość fachowców w tym zakresie jest coraz lepsza, a globalne doświadczenia służą wymianie wiedzy w wymiarze najlepszych praktyk w ramach tego typu działań usprawniających.

Właściwie zaplanowany cykl rehabilitacji da oczekiwane rezultaty

Zwykle kluczowym elementem rehabilitacji po covidzie jest powrót do witalności znanej sprzed choroby. Bywa, że zespół pocovidowy dotyka nawet osób młodych, również tych, u których nie zanotowano ostrego przebiegu infekcji. Są to relatywnie rzadkie przypadki, jednakże u takich pacjentów potrzeba powrotu do normalnych aktywności jest wyjątkowo żywa. Bywa, że przed zachorowaniem uprawiali oni sporty i wiedli dynamiczne życie – raptem tracą takie możliwości, co rodzi również konsekwencje psychiczne. Stąd postulat, aby elementem rehabilitacji po Covid-19 były także zajęcia z psychologiem, który zmotywuje do działania i pomoże oswoić się z tą przejściowym stanem rzeczy.

Efektywna pocovidowa rehabilitacja Poznań ma zatem charakter holistyczny i tak właśnie powinna ona wyglądać. Ważne jest, aby osoby dotknięte wirusem stopniowo odzyskiwały swoją sprawność i były w stanie wrócić do tego trybu życia, który znają i który był dla nich normą. Zazwyczaj taki pełny powrót jest możliwy, a kluczowym czynnikiem jest po prostu czas. Stąd postulat, aby w toku rehabilitacji dynamizować pewne procesy zachodzące w organizmie, bo skróci to znacząco regenerację. Brak rehabilitacji sprawi, że dochodzenie do formy potrwa zdecydowanie dłużej, co u sporego grona pacjentów wywoła szereg negatywnych skutków emocjonalnych, które mogą odbijać się również na ich ogólnym stanie zdrowia.

Warto mieć te aspekty na uwadze.